Ưu điểm | AMnote

Ưu điểm

Bất kỳ nơi nào trên toàn cầu có thể kết nối mạng là có thể sử dụng được chương trình
Dữ liệu nhập bằng tiếng Việt nhưng có thể kiểm tra dữ liệu đã nhập bằng tiếng Hàn
Dữ liệu được giữ an toàn trên máy chủ, vì vậy có thể truy cập lại nếu xảy ra trường hợp thay đổi về nhân sự kế toán hoặc bị hỏa hoạn.
Tất cả dữ liệu được lập báo cáo và in ra trên nhiều dạng văn bản(docx, xls hoặc xml…)
Tự động cập nhật nhanh chóng khi luật thuế thay đổi để phù hợp với luật thuế mới
Không đắt như hệ thống ERP vì đây là phần mềm giá rẻ, chi phí hàng tháng ít